CHATKA STUDENCKA
Pietroszonka
43-470 Istebna
Сайт WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl/~akt/chatka/chatka.htm
Контактный телефон: 602 892 385, 606 629 823
Категория: Турбазы
Место:  Истебна
« Назад