červen 2014

p ú stř č p s n
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Turistika
Zveme Vás do Istebné, Jaworzynky a Koniakova

Zveme Vás do Istebné, Jaworzynky a Koniakova

Je to místo, kde je vzduch průzračný a tak svěží, že se až tají dech.

Je to místo, kde je voda čistá jako křišťál, protože zde pramení a potoky zurčí a radostně probublávají na počátku své pouti do moře.

Je to místo, kde se vysoké smrky vypínají vzhůru ke slunci do nebeských výšin a vytvářejí tak nejkrásnější smrkové porosty na světě.
Je to místo, k jehož návštěvě Vás zve překrásná krajina rozprostírající se pod nohama a vzdálené vrcholky hor se zdají být na dosah ruky.

Je to místo, kde jen krůček od silnice narazíte na jiný, jakoby pohádkový svět, svět pradávný, vzdálený, zapomenutý, ale stále ještě živý, pečlivě udržovaný a kypící silou, vůlí a úsilím zdejších lidí.

Kde to je ?
Mohlo by se zdát, že za horami, za lesy, za sedmero řekami – a není to žádná lež, toto místo leží skutečně za lesy a horami, v jejich samotném středu. Mezi vrcholky a hvozdy Slezských Beskyd. Tady, mezi Zlatým Grůněm, Ochodzitou a Wawrzačovým Grůněm se rozprostírají tři vesnice: Istebna, Jaworzynka, Koniaków, jež tvoří tzv. Beskydskou Trojves.

Obec Istebna má rozlohu 8425 hektarů, z čehož 4590 ha jsou lesy. Tuto oblast obývá asi 11000 obyvatel. Mládež zde studuje na šesti základních školách, jednom nově vybudovaném gymnáziu a jedné střední škole.

Ve obci Jaworzynka se spojují hranice tří států: Polska, České republiky a Slovenska, které jsou označeny 3 hraničními kameny s názvem „Trojmezí“. Bezvýznamná není ani skutečnost, že v obci se nacházejí tři hraniční přechody: dva pro pěší v Hrčavě a Kostelnici, a turistický přechod v Jasnowicích.
Taková poloha Trojvsi určuje směr jejího vývoje, kterým je turistika.

Prudce se rozvíjí hotelová a ubytovací základna, která nyní čítá cca 1300 míst v hotelích, penzionech a na agrofarmách, jež nabízejí tradiční regionální beskydskou kuchyni.

To vše doplňují cílené investice, jako např.: výstavba čistírny odpadních vod, moderní víceúčelová hala, dvě plnohodnotná fotbalová hřiště, kvalitní a neustále zlepšovaná síť lokálních komunikací. Tyto a v budoucnu plánované investice vzbuzují očekávání, že atraktivita obce neustále poroste a její význam na turistické mapě Polska bude stále výraznější.

Hory a úctyhodné lesy jsou největší předností Istebné. Lákají na turistické stezky v každé roční době.

V zimě 10 lyžařských vleků a dobře fungující a rozvíjející se zázemí přitahují milovníky lyžování a čerstvého horského vzduchu.
Přijíždějí sem z celého Polska.

Pro běžkaře nabízí sousední Kubalonka, na kterou dojedeme serpentinami směrem od Wisly, jedny z nejhezčích tras pro běžkaře v Polsku s evropských standardem COS. Zde pilovali formu přední polští běžkaři – členové reprezentačního týmu, olympionici.
Každoročně se na těchto tratích koná Mezinárodní závod o ,, Istebniański Bruclik ‘’.
Akce se každoročně účastní stále více závodníků – dětí, žen i mužů v různých kategoriích a na různých vzdálenostech. Jedná se o skutečný zimní festival pořádaný s rozmachem a na špičkové úrovni. Rekreace a  výkon. – neoficiální Mistrovství  Polska v běžeckém lyžování za účasti našich předních závodníku. Kubalonka je důležitým centrem turistického ruchu. Odtud vedou stezky na Stožek, Stecovku, Beraní Horu a do Wisly, Głębce. Zima, sníh a mráz se nám zejména na horách slučuje s Vánocemi. O relaxaci a oddech zde není nouze.

Opravdovým skvostem zdejší přírody jsou lesy.
Je to země istebnanského smrku. Smrky rostoucí v masívu Bukovce patří k nejlepším porostům v Evropě, a nejznámější z nich – Andersonův smrk /pojmenovaný podle švédského vědce zkoumajícího tyto stromy / se tyčí do výšky téměř 60 m.
Postavíme-li se mezi tyto obry, máme pak pocit, že jsme se dostali do opravdové svatyně přírody.
Abychom zachránili genetické hodnoty těchto stromů a zachovali je pro příští generace, byla v prostoru nadlesnictví Wisla, lesnictví Wyrchczadeczka zřízena Regionální genová banka Istebnanského smrku. Zde se mohou smrková semena  po patřičné přípravě uchovávat po dlouhá desetiletí. Banka byla otevřena v roce 2001, během Mezinárodní konference lesníků, jež se zabývala genetickou ochranou istebnanského smrku. Stuhu přestřihnul ředitel RDPL v Katovicích.

Hned poblíž genové banky nalezneme ještě dvě zajímavosti. První z nich je muzeum istebnanského smrku, které musíte navštívit. Druhou zajímavostí ke shlédnutí – prozatím bohužel jen z dálky – je voliérový chov tetřeva hlušce, vedený nadlesnictvím Wisla. Již 3 roky se zde snaží navrátit do beskydských lesů tento mizející druh krásného ptáka. Tetřev hlušec se kdysi vyskytoval v této oblasti velmi hojně, přičemž blízká Beraní hora (kde má svůj pramen naše největší řeka Wisla) byla jeho hlavním útočištěm.
Istebna leží na pomezí Evropského rozvodí.
Potoky Czadeczka a Krężelka patří do úmoří Černého Moře. Řeka Olza (Olše) je pak již v úmoří Baltu.

Rodokmen Istebné sahá několik století zpět. 
Osidlování v oblasti začalo spolu s přílivem pasteveckých valašských kmenů stěhujících se z východu karpatským obloukem se svými stády za bohatými pastvinami.  Právě tito pastevci  byli předky dnešních ryzích obyvatel našeho území. Spolu se stády přinesli svou kulturu, zvyky, kroj, hudbu a tanec. Tady, podél steré solné cesty, tj. cesty, po které se před dávnými věky dopravovala sůl z dolů Wieliczka do Vídně, osadníci našli vhodné podmínky. Zakládaly se nová sídliště, vesnice. První písemné zmínky o Istebné se nacházejí Urbáři z roku 1622.

Poté můžeme na Istebnou narazit stále častěji, zejména v dokumentech vedených duchovními osobami. V dokladu z kostelní dokumentace uschovávané v kostele Dobrého pastýře v Istebné jsme nalezli zápisy kněze jezuity Leopolda Tempese, který zde působil v 17. století.

Sčítání lidu, inventáře, seznamy jsou neocenitelnými zdroji vědomostí o tom, co se kdysi dělo na tomto území. Celé hospodářství zemědělské, jakož i lesní, bylo spojeno s pastevectvím. Odlesnění značných ploch ovšem ohrozilo existenci zdejších lesů.


Uběhla léta, staletí, ale tady čas plyne úplně jinak.
Tradice a kultura tohoto regionu jsou stále živé. Jak se však zdá, opírá se také o civilizaci a je pevně spjata s kořeny této země, jež jí dala existenci a možnost rozvíjet se. Oporu zde má proto, že zde stále žijí lidé, pro něž je vztah k tradicím a zemi jejich otců nade vše. Nyní učiňme onen krok z ustálené cesty a vejděme do kurné chaty stojící u cesty.

Když už tady budeme, uvidíme i slavné Koňakovské krajky? Bylo by neodpustitelnou chybou je nevidět. Tady se tradice předává z generace na generaci. Světnice soch a lidové krajky rodiny Kamieniarzů nebo Muzeum krajek rodiny Gwarek v Koniakově Vám dokonale představí dokonalost, umění a krásu krajkářského řemesla.

Tady nás již jen krůček odděluje od „Chaty na šancích“, jinými slovy od Galerie neprofesionálního umění Tadeusze Ruckého.
V nedaleké Jaworzynce nás zve Regionální Muzeum na Grapie.
Istebna měla vždy štěstí na duchovní osoby, které se kochaly její krásou. Jedná se o  kněze jezuitu Leopolda Tempese, kn. Pavla Skupieně, kn. A. Munstera, kněze Františka Moroně nebo kněze preláta Emanuela Grima.
Tyto osobnosti formovaly národního ducha, učily číst a psát, budovaly první školy, kostely, stavěly základy našeho národního charakteru.
Kněz Emanuel Grim napsal: „Když se podívám na Tvůj obraz, milovaná Istebná, tak se mi zdá, že mám před sebou modlitební knihu, kterou otevřel sám Bůh, opřel ji o horské štíty a velel nám srdcem vycítit čas v ní ukrytý.“ Svá díla zde tvořili mnozí známí spisovatelé, básníci, malíři, sochaři, které zde ani nelze vyjmenovat.

V Istebné tvořili dva známí profesionální malíři a sochaři : Jan Wałach a Ludwik Konarzewski. Jejich pracovny zpřístupněné návštěvníkům ze shlédnout v Istebné Andziolowce. Polychromie těchto dvou umělců zdobí i kostel  Dobrého Pastýře z r. 1794 v Istebné. Svou formou, barvou a  kresbou vytvářejí neopakovatelnou scenérii a výzdobou.

Sakrální architektura nám v tomto regionu nabízí celé své bohatství -  od kostelů v Istebné, Jaworzynce, Koniakowě – přes zázraky dřevěné architektury, jako třeba kostelík  na Kubalonce z roku 1770 či současnější kostelík  na Stecówce a četné kaple u silnic. Od Stecówky vede stezka na Beraní horu, kde z vrcholu spatříme nádherné panorama Beskyd. V rezervaci pak budeme obdivovat zbytky pralesa, jenž dříve vyrůstal na svazích Beskyd. Horalé žili vždy v souladu s přírodou a svůj život řídili podle jejích zákonů. Vždy také byli soběstační. Vše potřebné k životu si vyrobili sami. Vždy je doprovázely hudba, tanec a zpěv. Sami si vyráběli také své nástroje: dudy, trouby, fujary či okaríny. V tomto zákoutí Beskyd se stále živě udržují regionální tradice, obřady a popularizuje se beskydský folklór, s nímž se můžeme setkat v každé roční době.
Je jedno, zda to budou jarní Dny Istebné nebo letní překrásně organizované dožínky nebo Dny Beskydské Kultury. V zimě můžeme narazit na tradiční a barevný Mikulášský pochod z chaty do chaty, jak se to tradovalo dříve. Vždy nás přitom bude doprovázet hudba, zpěv a tanec.

A Istebna se má čím pochlubit:

100 let již působí Regionální soubor písní a tanců „Istebna“,

50 let Regionální soubor „Koniaków“,

45 let existuje soubor „Mały Koniaków”,

Početné školní zájmové kroužky a workshopy,

výuka tance,

Hudební výuka vedená  Zbigniewem Wałachem a jeho kapelou nebo výuka kresby pod dohledem známé malířky z Istebné Iwony Konarzewské, ukazují, že mladým lidem se dostává patřičné, profesionálně připravené a cílené dávky rodinných znalostí. Hrají zde známé horalské kapely: „Wałasi“, „Jestelinka“, „Zwyrtni „, „Halny Wiater“,jež za sebou mají mnoho úspěchů doma i v zahraničí.

K návštěvě této oblasti Vás zvou všichni obyvatelé včetně starostky obce Istebna paní Danuty Rabin.Poloha
Obec Istebna leží v jižní části slezského vojvodství, u splynutí tří hranic: polské, české a slovenské. Tvoří ji tři vesnice : Istebna, Jaworzynka a Koniaków, proto se jim často říkává „Beskydská trojves“. Rozpoložená na malebních svazích Slezských Beskyd nabízí krásu přírody, pohostinnost obyvatel a četné turistické atrakce.

Zveme Vás
Zveme vše turisty, jež touží po oddechu od městské vřavy v tichu a přírodě. Máte skvělou příležitost k návštěve míst, kde čas zůstal stát, a tradice a folklor stále  doprovázejí běžný život. Zároveň ale vše zde kráčí s duchem doby, což vytváří svérázné spojení mnohavěké tradice s rozvojem turizmu, široce chápanou  moderností a četnými investicemi. Díky tomu si každý z Vás určitě nájde něco pro sebe!

Tradice-Folklor-Kuchyně
Obec Istebnou lze bezpečně pojmenovat „baštou“ beskydké kultury – stavebnictví, sochařství, malířství, hudby, krajkářství, výšivky či pastýřství. Stále živá je zde kultivace tradic a charakteristický folklor. Právě tady se „heklují“ světoznámé koniakovské krajky, regionální nástroje a vynikající , bohatá kuchyně. Stále častěji potkáme  na „groních“ ovce, a při kapce štěstí zaslechneme i  horalskou trombitu.


Příroda – Architektura
Není v Beskydech moc míst, které se mohou pochlubit tak vyjímečnou přírodou: lesy s 200-letými buky, 150-letými Andersův smrky, ptactvem a lovnou zvěrí. Hodně z těchto podivností lze spatřit v Středisku ekologické edukace nebo v Bance genů istebnanského smrku resp. při procházkách  četnými  přirodními a turickými stezkami. Unikátní je také voliérový chov tetřeva hlušce, kterého lze potkat v lesích Baraní hory. V obci se zachovalo  hodně typických, dvoupokojových horalských chat se šindelovou střechou.

Sport-Turistika-Rekreace
Pro aktivné turisty je připravena šíroká nabídka a dokonalé podmínky k pěstování jak letních, tak zimních sportů. Sníh leží zde kolem 5 měsíců a dosahuje tlouštky až 100 cm! V zimě na Vás čeká sjezdové lyžování na 10 vlecích, lze si zaběhat na běžeckých tratích Kubalonky / mají homologaci FIS/,  konají se zde i závody psích zápřahů a nezapomenutelné kuligy s horalskou kapelou. V létě pak : pěsí putování  po turistických stezkách, cyklistická turistika četnými a dobře vytyčenými cyklostezkami, kdež se konají i mezinárodní závody, běhání  na  kolečkových lyžích, jízdy na koních, paragliding,  plážový volejbal a zdokonalování fotbalových dovedností na 3 plnorozměrných hřištích resp.v moderní sportovní hale.


Sportovní a kulturní akce
Při pobytu u nás se nedá nudit! Každou dobou, nehledě na roční období lze zde strávit milé okamžiky. Před Vámi šíroká nabídka akcí, včetně těch, které se pořádají pouze v obci Istebna.

Zveme Vás !

tiskni tiskni
« zpátki
Vložil: jk Vloženo: 2005-01-20, godz. 12:44