http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie
SAPARD
Inwestycje z Programu " SAPARD " zakończone Program SAPARD  stanowił instrumentem przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jaki zaproponowano dziesięciu krajom starającym się o członkostwo Unii Europejskiej. Wsparcie dotyczyło  rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowo-Wschodniej.
W programie Operacyjnym SAPARD zostały określone następujące cele ogólne dla Polski:
• poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynku międzynarodowym,
• dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych,
• wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej wsi. Beneficjentami Programu SAPARD mogły  być instytucje jak również rolnicy.
Istebna wykorzystała możliwość rozwoju Gminy ubiegając się o wsparcie finansowe podejmowanych działań. Starania te zostały docenione przez wyróżnienie jakie otrzymała Gmina Istebna od  Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   za najlepsze inwestycje z terenu  województwa śląskiego   oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszego beneficjenta programu SAPARD  w województwie śląskim. Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji jakie zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym środków z Programu SAPARD. Jak zatem widać w ramach Programu SAPARD zrealizowano inwestycje za 7,5 mln zł angażując 2,2 mln środków własnych i uzyskując 5,3 mln dotacji. Podając w skrócie zakres rzeczowy informuję, że zmodernizowano 12 km dróg gminnych,  rozbudowano i zmodernizowano 1 oczyszczalnię ścieków,   wykonując 16 km  sieci głównej i 6,5 km  przykanalików podłączono do oczyszczalni ścieków  270 budynków. Podział środków na inwestycje realizowane  z Programu SAPARD w poszczególnych sołectwach prezentują załączone poniżej tabele.
Wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach Programu SAPARD zostały pomyślnie zakończone. Gmina na miarę swoich  możliwości wykorzystała wsparcie rozwoju wsi ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej.   Opracował : Bogusław Juroszek.  
tabela 1. Finansowe zestawienie.rtf
tabela 2. Zestawienie dotacji .rtf
Konkursy ARiMR
Oczyszczalnia ścieków Istebna - Gliniane
Podsumowanie inwestycji realizowanych z Programu SAPARD
Zrealizowane projekty Gminy Istebna
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: Dodano: 2004-12-23, godz. 08:49