http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Turystyka » Beskidzka 5
Co to jest ''Beskidzka 5''?
Co to jest “Beskidzka 5″?

    Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek usług turystycznych, wykorzystać posiadane atuty i stworzyć nowe atrakcje przyciągające turystów, władze 5 gmin leżących na obszarze Beskidu Śląskiego postanowiły opracować wspólny Program Rozwoju Turystyki i wspólnie promować swój region w kraju i zagranicą.

   Działania te zostały podjęte w ramach projektu “Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5″. Projekt ten uzyskał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury). W projekcie uczestniczą następujące gminy:

1. Miasto Ustroń - lider projektu, www.ustron.pl;
2. Gmina Brenna - partner, www.brenna.org.pl;
3. Gmina Istebna - partner, www.ug.istebna.pl;
4. Miasto Szczyrk - partner, www.szczyrk.pl;
5. Miasto Wisła - partner, www.wisla.pl.
    
Głównym celem projektu jest zwiększenie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w gminach Beskidzkiej 5 poprzez wypracowanie planów rozwoju i promocji, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej tego obszaru.
    Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów szczegółowych, wśród których można wymienić przede wszystkim:
- Przeprowadzenie diagnozy stanu ruchu turystycznego oraz oferty skierowanej do osób przyjezdnych;
- Stworzenie lokalnej marki “Beskidzki produkt na 5″;
- Wypracowanie Programu Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 oraz Programu Promocji Beskidzkiej 5;
- Wyjazd na zagraniczne targi branżowe, umożliwiający skuteczne dotarcie z ofertą Beskidzkiej 5 do turystów zagranicznych;
- Opracowanie wzorów ulotek i folderów promocyjnych;
- Organizację promocyjnej imprezy kulturalnej oraz przyznanie certyfikatów lokalnym producentom;
- Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki poprzez ich skuteczniejszą promocję oraz jednolite oznakowanie;
- Zaplanowanie działań umożliwiających przedłużenie sezonu turystycznego;
- Wypracowanie i przygotowanie nowych projektów turystycznych realizowanych przez gminy samodzielnie bądź wspólnie w ramach Stowarzyszenia;
- Zainicjowanie ściślejsze współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju turystycznego i kulturalnego 5 gmin.
     Realizacja projektu nie tylko przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5, ale również przyniesie szereg korzyści społecznych, m.in.:- Wzrost przychodów przedsiębiorstw działających w branży turystycznej;
- Wzrost przychodów twórców lokalnych;
- Powstanie nowych miejsc pracy w podmiotach działających w branży turystycznej;
- Powstanie nowych przedsiębiorstw działających w tej branży;
- Zmniejszenie bezrobocia i wynikające z tego oszczędności na świadczeniach dla bezrobotnych.
    Na podstawie porozumienia zawartego między gminami wchodzącymi w skład Beskidzkiej 5 (Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła), złożono w dniu 12.09.2005 r. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5”.
       W połowie sierpnia 2006 r. rozpoczęto realizację projektu opracowywanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest od II kwartału 2006 do III kwartału 2007.
      W ramach projektu realizowane będą m.in.:
Badania ruchu turystycznego;
Identyfikacja produktów turystycznych, kulturowych o wymiarze lokalnym oraz lokalnym;
Raport „Katalog dobrych przykładów”;
Analiza potencjału organizacyjnego;
Opracowanie programu rozwoju turystyki na obszarze B5;
Opracowanie programu promocji B5;
Wypracowanie zasad certyfikacji produktów lokalnych;
Wspólna organizacja targów turystycznych i promocyjnej imprezy kulturalnej;
Opracowanie analiz określających szczegółowe warunki i wykonalność wdrażania programu;
Konferencja otwierająca i zamykająca projekt;
Kampania promocyjna projektu.
      
Dzięki realizacji projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5” istnieje szansa na powstanie w Beskidzie Śląskim pierwszego
w Polsce mikroregionu turystycznego. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER (ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn; tel/fax: (033) 851 44 81; adres e-mail: b5@deltapartner.org.pl).
Dodatkowe informacje o projekcie (m.in. draft projektu, wstępny raport z badań) znajdują się na stronie www.deltapartner.org.pl w zakładce „Beskidzka 5”.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2006-11-24, godz. 14:01