http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kultura » Aktualności kulturalne » Aktualności kulturalne 2015
Konkurs Plastyczny
REGULAMIN KONKURSU
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca
Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” Świnna
Patronat medialny: GAZETA ZYWIECKA
Cel
Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/.
Pragniemy aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami.
Tematyka i technika prac.
Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają , jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw. „malowanie słowem”/ oraz muzycznego.
Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd. itp./
Jedynymi wymogami ze strony organizatorów jest fakt, że prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !!
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd. Konkurs pod tym względem ma w pełni otwarty charakter.
UWAGA !!! W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE ZBIOROWE WYKONANE PRZEZ WIECEJ NIŻ DWÓCH AUTORÓW.
(Jest to możliwe wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem.)
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU.
Przebieg Konkursu.
20 października 2015r. Ogłoszenie konkursu
Październik-Grudzień 2015r. Przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych
Styczeń 2016r. Sporządzenie galerii internetowej prac konkursowych
Luty/Marzec 2016r. Ocena prac przez jury
12  marca 2016r. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
Ocena prac i nagrody.
Prace konkursowe ocenia jury powołane prze organizatorów w skład, którego wchodzą twórcy amatorzy jak również profesjonaliści z zakresu różnych form wyrazu artystycznego.
Ocena prac przebiega w następujących kategoriach ;
VI kategorii wiekowych ;
autorzy w wieku do 6 lat, 7- 8 lat, 9-11 lat ,12 -14 lat, 15-18 lat, powyżej 18 lat
Jury przyzna; Nagrody GRAND PRIX, Nagrody Specjalne i Nagrodę Dyrektora (równoznaczne z zajęciem I-go miejsca), trzystopniowe nagrody oraz wyróżnienia , w podziale na stosowane techniki wykonania prac oraz kategorie wiekowe.
Nagrody rzeczowe przewidziano dla laureatów trzech stopni, zaś osoby wyróżnione otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Z uwagi na różnorodność technik twórczych jury dokonuje również oceny uwzględniając tą różnorodność i może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe. W miarę posiadanych środków finansowych jury może przyznać również nagrody dla nauczycieli i opiekunów, kierując się w tym względzie ich zaangażowaniem w realizację idei konkursu.
Rodzaje nagród – dyplomy, książki, przybory szkolne, inne nagrody rzeczowe oraz udział w wycieczkach, warsztatach, plenerach malarskich, nagrody niespodzianki. Nagrody nie odebrane w terminie miesiąca od chwili ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przeznaczonych na kolejną edycję konkursu.
Uwagi końcowe.
Przesłanieprac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby uczestników naszego konkursu.
O wynikach konkursu uczestnicy lub ich opiekunowie informowani są listownie. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane, lecz gromadzone celem stworzenia stałej wystawy „Mieszkam w Beskidach”. /zwrot pracy może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem/
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji prac nadesłanych na konkurs.
WIELKĄ PROŚBĘ kierują organizatorzy do autorów prac i ich opiekunów o czytelne podpisywanie prac z podaniem imienia i nazwiska opiekuna oraz autora wraz z jego wiekiem, a także placówki (szkoła, dom kultury itp.)
Opis pracy winien być czytelny i trwale przymocowany do pracy. Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych prac dodatkowym elementem ułatwiającym sporządzenie ich rejestru jest wykaz prac nadesłanych z poszczególnych placówek sporządzony wg. wzoru.
Lp. Imię Nazwisko autora wiek tytuł pracy placówka /miejscowość Imię Nazwisko opiekuna
Wszelkie informacje o konkursie uzyskać można telefonując
33 863-80-71, 502 719 906 , e-mail gok@gokswinna.ig.pl
www.mieszkamwbeskidach.pl , www.swinna.naszgok.pl
Na prace konkursowe oczekujemy pod adresem :
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej
Ul.Wspólna 13
34-331 Świnna

TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS UPŁYWA
31 grudnia 2015r.

 
ZAPRASZAMY !!!
 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2015-11-03, godz. 11:42