http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » WYBORY » WYBORY SAMORZĄDOWE » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna
ZARZĄDZENIE NR 358/2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 22 lipca 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6
 
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), w związku z postanowieniem nr DBB-763-7/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Piotra Calik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 3975), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Łukasza Piotra Calik  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6.
 
§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.
 
§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 11 października 2015 r.
 
§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Wojewoda Śląski
 
Piotr Litwa
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 358/2015     
Wojewody Śląskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
 
KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
 
Termin wykonania
czynności wyborczej*)
Treść czynności wyborczej
do dnia 23 lipca 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6
do dnia 2 sierpnia 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Istebna, w okręgu wyborczych nr 6
do dnia 12 sierpnia 2015 r.
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
do dnia 17 sierpnia 2015 r.
 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
do dnia 1 września 2015 r.
do godz. 2400
 
 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 6, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna
do dnia 11 września 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej, właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej
do dnia 20 września 2015 r.
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 6
 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej
 • sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Istebna
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do dnia 21 września 2015 r.
 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
do dnia 2 października 2015 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w dniu 9 października 2015 r.
o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 października 2015 r.
 • przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej spisu wyborców
w dniu 11 października 2015 r.
godz. 700–2100
 • głosowanie
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.
 
Zarz wyb uzupel do RG Istebna.pdf
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2015-07-23, godz. 11:02