http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » REFERENDUM
KALENDARZ CZYNNOŚCI
KALENDARZ CZYNNOŚCI

do dnia 23 lipca 2015 r.    
 utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów  

do dnia 28 lipca 2015 r.
 zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych; podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  

do dnia 7 sierpnia 2015 r.
 zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;   zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione  

do dnia 16 sierpnia 2015 r.
powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

od dnia 16 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 sierpnia 2015 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj-skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

do dnia 22 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 28 sierpnia 2015 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 września 2015 r.
składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 3 września 2015 r.
składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 4 września 2015 r.    
o godzinie 24:00

zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 6 września 2015 r.    
godz. 6:00–22:00

głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
 
Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2015-07-07, godz. 08:19