http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Zdrowie i bezpieczeństwo
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna informuje
Informacja dla przedsiębiorców oferujących konsumentowi finalnemu środki spożywcze sprzedawane „luzem”

Od dnia 13 grudnia 2014 roku dla podmiotów sektora spożywczego obowiązkowe jest przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str.18).

Zgodnie z art.44 ust. 1 w/w rozporządzenia nr 1169/2011 w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży obowiązkowe jest przekazywanie informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

Od dnia 9 stycznia 2015r. obowiązuje także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r, poz.29), który między innymi wskazuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie, lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.

W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowań, poza informacją dotyczącą substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji podaje się również:
 • nazwę środka spożywczego;
 • nazwę albo imię i nazwisko producenta;
 • wykaz składników, z uwzględnieniem informacji o alergenach;
 • klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
 • w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
 • w przypadku pieczywa – masę jednostkową; informacje „ pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy miał miejsce taki proces technologiczny.
Informacje, o których mowa powyżej podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
( wg załącznika nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.)

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
 • syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę;
 • maltodekstryn na bazie pszenicy;
 • syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
 • zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
 • żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
 • żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
 • całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego
 • mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu
  D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
 • fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
 • estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
 • serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
 • aktitolu;

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne.
 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2015-05-20, godz. 14:55