http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Turystyka » Atrakcje turystyczne » Trójstyk
Międzynarodowa Poczta Piesza wokół Trójstyku
Międzynarodowa Poczta Piesza wokół Trójstyku
          W dniu 27 kwietnia 2015 r. odbędzie się pierwsza w historii Trójwsi Beskidzkiej poczta specjalna. Tego dnia zorganizowana zostanie Międzynarodowa Poczta Piesza wokół Trójstyku( zn. gr. I/1 miejsce styku granic 3 państw: Polski , Czech i Słowacji) w rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II. Planowane jest przeniesienie poczty nadanej w Jaworzynce do Urzędu Pocztowego Hrcava w Republice Czeskiej, następnie do Urzędu Pocztowego Ćierne w Republice Słowackiej i powrót do Jaworzynki. Przesyłki ostemplowane zostaną w Polsce datownikiem okolicznościowym, a następnie w  Czechach i Słowacji ( datowniki dzienne). W trakcie weekendu poprzedzającego to wydarzenie w dniach 25 i 26 kwietnia 2015 r. zorganizowane będzie stoisko pocztowe Na Trójstyku "BESKID", gdzie każdy będzie mógł wysłać swoją przesyłkę w postaci listu lub kartki pocztowej zgodnie z cennikiem pocztowym jak na list zagraniczny, które następnie odwiedzą placówki pocztowe naszych sąsiadów by ponownie wrócić do Polski i dotrzeć do adresatów.
           Organizatorami poczty specjalnej są Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej , Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce oraz Regionalny Koordynator ds. filatelistyki Poczty Polskiej w Katowicach  . 
            Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym bezprecedensowym wydarzeniu dla uczczenia I rocznicy kanonizacji naszego ukochanego Świętego: Papieża – Polaka. Zorganizowane będą też dodatkowe imprezy towarzyszące, m.in. spotkanie młodzieży z Polski Czech i Słowacji  Na Trójstyku, możliwość nabycia pamiątek filatelistycznych - papieskich, a także wystawa filatelistyczna w plenerze.
            Takich historycznych pamiątek pocztowych i filatelistycznych jeszcze nikt … prawdopodobnie... nie posiada…
KONTAKT:  Jacek Pyszny. 506127797; pyjack@op.pl

Regulamin poczty specjalnej:
Regulamin "Międzynarodowej Poczty Pieszej" organizowanej wokół Trójstyku w rocznicę Kanonizacji Jana Pawła II na trasie Jaworzynka - Hrcava - Ćierne - Jaworzynka
Organizatorami "Międzynarodowej Poczty Pieszej" są:
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce,
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej,
Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach,
Region Sieci w Katowicach,
"Międzynarodowa Poczta Piesza" wokół Trójstyku w rocznicę Kanonizacji Jana Pawła II zostanie zorganizowana w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Jaworzynka - Hrcava - Ćierne - Jaworzynka.
Do przewozu "Międzynarodową Pocztą Pieszą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe polecone, priorytetowe i ekonomiczne nierejestrowane* opłacone zgodnie z obowiązującym "Cennikiem za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym".
Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Międzynarodową Pocztą Pieszą" po ich przygotowaniu w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem pocztowym należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 roku na adres: Urząd Pocztowy Istebna, Istebna 1000; 43-470 Istebna                      z dopiskiem na kopercie "Międzynarodowa Poczta Piesza". W zamkniętej kopercie z przesyłką przeznaczoną do przeniesienia "Międzynarodową Pocztą Pieszą" należy umieścić również opłaconą znaczkami zgodnie z obowiązującym cennikiem kopertę z adresem zwrotnym, na który należy przesłać opracowane przesyłki "Międzynarodowej Poczty Pieszej"
Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Międzynarodową Pocztą Pieszą" będą również przyjmowane w dniach 25-26.04.2014r. w punkcie odbioru korespondencji (skrzynka) zorganizowanym na Trójstyku "Beskid" znak graniczny I/1 w Jaworzynce gdzie zbiegają się granice trzech Państw. Skrzynka będzie wystawiona w godzinach od 1300 do 1700.
Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Międzynarodową Pocztą Pieszą" zostaną przez pracowników Urzędu Pocztowego Istebna ostemplowane datownikiem okolicznościowym                  z hasłem: "Międzynarodowa Poczta Piesza w rocznicę Kanonizacji Św. Jana Pawła II, Jaworzynka zn.gr.I/1 TRÓJSTYK"
Przesyłki po opracowaniu przez pracowników Urzędu Pocztowego Istebna zostaną przekazane upoważnionej osobie a następnie przeniesione do placówki pocztowej w Hrcava             a dalej do placówki pocztowej w Ćierne celem ostemplowania datownikiem dziennym                          a następnie osoba upoważniona przekaże przesyłki do Urzędu Pocztowego Istebna, gdzie zostaną ostemplowane stemplem informacyjnym o treści: "Przeniesiono na trasie Jaworzynka - Hrcava - Ćierne - Jaworzynka". Następnie przesyłki zostaną przekazane do dalszej eksploatacji celem doręczenia adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Międzynarodową Pocztą Pieszą " odpowiadają Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 18.03.2015 r.
* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"
źródło: Poczta Polska.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: AL Dodano: 2015-04-23, godz. 09:22