http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Aktualności 2015
Zaproszenie warsztaty w ramach projektu „CieszLab.

W związku realizacją przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Powiat Cieszyński projektu pt. „CieszLab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy” (http://cieszlab.org/) serdecznie zaprasza na dwa moderowane warsztaty dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Państwa samorządzie.

Celem warsztatów jest podjęcie dyskusji w zakresie konkretnych rozwiązań w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zapisanymi w publikacji pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”;

http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf

Warsztaty odbędą się w sali sesyjnej Rady Gminy w Istebnej (Urząd Gminy Istebna 43 - 470 Istebna, Istebna 1000) w następujących terminie:

 • Warsztat nr 1, dnia 26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 9.00 - 13.00,

 • Warsztat nr 2, dnia 26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 - 17.00.

Warsztaty skierowane są do:

 • radnych gminnych,

 • przedstawicieli samorządu (urzędników), zwłaszcza zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi,

 • organizacji pozarządowych z terenu gminy, zwłaszcza tych zainteresowanych współpracą z samorządem.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne i obejmuje udział, wyżywienie, komplet materiałów. Można uczestniczyć w dwóch warsztatach.

Zgłoszeń na warsztaty należy dokonywać: telefonicznie pod numerem 33 444 66 86 lub 33 851 44 81 lub mailowo: cieszlab@deltapartner.org.pl. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o organizowanych warsztatach z ramienia SWIG Delta Partner jest Marcelina Gabryś, kontakt: tel. 33 444 66 86, mail: cieszlab@deltapartner.org.pl, a z ramienia Powiatu Cieszyńskiego Aneta Brożkowska lub Barbara Jurkiewicz, kontakt: tel. 334777222, e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Powiat Cieszyński.
 

Zestawienie tematów i zakresu rzeczowego warsztatów.

Termin

Temat warsztatów

Oczekiwane rozwiązania w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

25.03.2015r.
g.9.00-13.00

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityki publicznej (konsultowanie)

 • Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć (procedury i standardy konsultacji, innowacyjne formy konsultowania z organizacjami pozarządowymi, tworzenie grup konsultacyjnych, upublicznienie i ewaluacja konsultacji),

 • Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych (stosowanie kanałów komunikacji gwarantujących potwierdzenie dotarcia i otrzymania informacji zwrotnej, stałe zespoły doradczo-inicjatywne, procedura tworzenia partnerstw projektowych oraz lokalnych, procedura zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców i organizacje pozarządowe)

25.03.2015r.

g.13.00-17.00

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie aktywności obywatelskiej

 
 • System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych (procedura wykorzystania przez organizacje pozarządowe mienia komunalnego, wykorzystanie narzędzi informacyjno-promocyjnych, będących w dyspozycji samorządu, udzielania pożyczek i gwarancji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, ustanowienie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, procedura dla inicjatywy lokalnej, wsparcie i promowanie grup obywatelskich, które chcą działać lokalnie korzystając z możliwości finansowania pozabudżetowego, pomoc w integrowaniu osób i grup podejmujących inicjatywy obywatelskie),

 • Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych (baza organizacji, nieformalne spotkania organizacji pozarządowych, procedura udziału organizacji w wydarzeniach lokalnych, udostępnienie przez samorząd kanałów informacyjnych, rada pożytku publicznego)


 

Współpraca finansowa samorządu i organizacji pozarządowych oraz partnerstwa

 
 • Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (powierzanie realizacji zadania publicznego, kryteria wyboru ofert zgodne z programem współ­pracy, stosowanie klauzul społecznych przy za­mówieniach publicznych, realizacja zadań w trybie pozakonkursowym, stosowanie regrantingu, informacja o składaniu ofert wspólnych organizacji pozarządowych, przesunięcia środków w umowie, katalog kosztów niekwalifikowanych),

 • Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych (tworzenie partnerstw projektowych samorząd-organizacje pozarządowe, procedury realizacji inicjatywy lokalnej)

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2015-03-18, godz. 14:37