http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie » POWT Czechy - Polska 2007 - 2013 » Bezpiecznie na Trójstyku
Trójstyk oświetlony
W sierpniu 2014 r. w Jaworzynce zrealizowano kolejną inwestycję poprawiającą jakość życia mieszkańców i mającą pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i atrakcyjność turystyczną regionu. 12.09.2014 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano do użytkowania budowę oświetlenia przy drodze gminnej prowadzącej od ronda na Trzycatku do Trójstyku, polsko-czeskiej granicy państwa. Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těąínské Slezsko pod nazwą „Bezpiecznie na Trójstyku“.

Efektem realizacji projektu jest oświetlenie uliczne z oprawami oświetleniowymi ulicznymi typu LED w ilości 24 szt. Słoneczny system zasilania jest systemem samowystarczalnym, niezależnym, eliminującym potrzebę budowania ziemnych linii kablowych, który daje kilkanaście godzin przyjaznego dla oka oświetlenia. Na estetycznych stalowych słupach zamontowano konstrukcję z ogniwem fotowoltaicznym zasilającym lampę typu LED, dobrane specjalnie dla zwiększenia bezpieczeństwo mieszkańców, turystów, w tym osób niepełnosprawnych. Inwestycja ta poprawia jakość środowiska naturalnego i ma wyraźny pozytywny wpływ na jego stan. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu zasilania opraw energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych jakim jest słońce, nie występuje emisja zanieczyszczeń do środowiska.
Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z czeskim partnerem Obec Hrčava, w której również realizowany jest komplementarny projekt obejmujący przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowych lamp wzdłuż dróg prowadzących na „Trójstyk”. Realizacja zakresu rzeczowego po czeskiej stronie granicy przebiega z opóźnieniem, co jednak nie wpłynęło na prace realizowane przez gminę Istebna.

Całkowite wydatki na roboty budowlane wyniosły 165,4 tys. zł brutto. Kwotę zbliżoną do 117 tys. zł stanowi refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą część pokrywa budżet państwa (do 10%) i Gmina Istebna (do 5%). Ostateczne kwoty dotacji będą znane po zatwierdzeniu wniosku o płatność według aktualnego kursu waluty euro.
„Bezpiecznie na Trójstyku” to kolejny projekt na granicy będący wynikiem realizacji Programu Rozwoju Trójstyku, zainicjowanego w 2004 r. przez Gminę Istebna. Program jest oddolną inicjatywą lokalnych samorządów skupionych wokół styku trzech granic mającą na celu stworzenie nowego, unikatowego w skali europejskiej, produktu turystycznego w postaci szlaku drogowego przebiegającego przez malownicze zakątki pogranicza trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech. Szlak turystyczny ma charakter odtworzonych dróg lokalnych łączących te trzy kraje. To unikatowe miejsce na mapie Europy posiada wyjątkowe walory dla rozwoju gospodarczego, turystyki, kultury i współpracy regionalnej i transgranicznej. Szeroka współpraca partnerów krajowych (Powiat Cieszyński, Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Regionalnego "Olza") i zagranicznych skupionych w czeskim Związku Gmin Jabłonkowskich oraz słowackim „Kysuckim Trójkącie” skutkuje pozyskaniem środków na realizację projektów o charakterze trans granicznym. 

Więcej informacji, aktualności na stronie www.trojstyk.pl
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2014-11-20, godz. 09:58