http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie » POWT Czechy - Polska 2007 - 2013 » Bezpiecznie na Trójstyku
Bezpieczniej na Trójstyku
23 stycznia 2014 r. Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těąínské Slezsko w oparciu o oceny ekspertów zatwierdził do dofinansowania 1 etap projektu transgranicznego pod nazwą „Bezpiecznie na Trójstyku“.

Projekt ten obejmuje budowę oświetlenia ulicznego typu „Bocian” z oprawami oświetleniowymi ulicznymi typu LED wzdłuż drogi na „Trójstyk” w Jaworzynce. Zadanie podzielono na 2 etapy: etap I obejmuje 13 kompletów od ronda na Trzycatku po ostatnie zabudowania, zaś etap II - 11 kompletów lamp do granicy polsko-czeskiej. Słoneczny system zasilania jest systemem samowystarczalnym, niezależnym, eliminującym potrzebę budowania ziemnych linii kablowych, który daje kilkanaście godzin przyjaznego dla oka oświetlenia. Na estetycznych stalowych słupach zostaną zamontowana konstrukcje z ogniwem fotowoltaicznym zasilającym lampę typu LED, dobrane specjalnie dla zwiększenia bezpieczeństwo mieszkańców, turystów, w tym osób niepełnosprawnych. Inwestycja ta poprawia jakość środowiska naturalnego i ma wyraźny pozytywny wpływ na jego stan. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu zasilania opraw energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych jakim jest słońce, nie występuje emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z czeskim partnerem Gminą Hrčava, w której również realizowany jest komplementarny projekt obejmujący przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowych lamp wzdłuż dróg prowadzących na „Trójstyk”.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu (etap 1) według kosztorysu wyrażone w euro wynoszą 32.751,50 EUR, z czego 85% - kwotę 27.838,77 EUR pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 10% - kwotę 3.275,15 EUR - budżet państwa. Wkład własny Gminy Istebna wynosi 1.637,58 EUR, czyli 5% kosztów.
Wysoka ocena ekspertów i ostateczne zatwierdzenie do dofinansowania kolejnego projektu z „Trójstykiem” w tytule jest wynikiem realizowanego z sukcesem przez gminy pogranicza Programu Rozwoju Trójstyku, zainicjowanego w 2004 r. przez Danutę Rabin Wójta Gminy Istebna. Program jest oddolną inicjatywą lokalnych samorządów skupionych wokół styku trzech granic mającą na celu stworzenie nowego, unikatowego w skali europejskiej, produktu turystycznego w postaci szlaku drogowego przebiegającego przez malownicze zakątki pogranicza trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech. Szlak turystyczny ma charakter odtworzonych dróg lokalnych łączących te trzy kraje. To unikatowe miejsce na mapie Europy posiada wyjątkowe walory dla rozwoju gospodarczego, turystyki, kultury i współpracy regionalnej i transgranicznej. Szeroka współpraca partnerów krajowych (Powiat Cieszyński, Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Regionalnego "Olza") i zagranicznych skupionych w czeskim Związku Gmin Jabłonkowskich oraz słowackim „Kysuckim Trójkącie” skutkuje pozyskaniem środków na realizację projektów o charakterze trans granicznym.

Więcej informacji, aktualności na stronie www.trojstyk.pl

Opracował: W.Legierski; inwestycje@ug.istebna.pl
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2014-11-20, godz. 09:57