http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » WYBORY » WYBORY SAMORZĄDOWE
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

INFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ISTEBNA
 
z dnia 27 października 2014 r.
 
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Istebna, zarządzonymi na dzień
 16 listopada 2014 r.
 
         Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Istebna
 
powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Istebna, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Istebna pok. 200 w terminie od dnia 26 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. w godz. od 7.15 do 15.15  od poniedziałku do piątku na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 oraz z 2014 r. poz. 931)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
 
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).  
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
 
MX-M350N_20141027_091912.pdf
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2014-10-27, godz. 14:38