http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Odpady komunalne
Terminy wnoszenia opłat za śmieci
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA ŚMIECI:

za miesiąc styczeń i luty do dnia 15 lutego,
za miesiąc marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,
za miesiąc maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,
za miesiąc lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia,
za miesiąc wrzesień i październik do dnia 15 października,
za miesiąc listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.
 
 
 
ZALEGŁOŚCI

Wszelkie zaległości nie uregulowane w terminie spowodują wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1015).  Zgodnie z zapisami art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
ZGŁOSZENIA URODZEŃ, ZGONÓW ORAZ WSZELKICH ZMIAN W ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391)  należy zmienić deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, dotyczy to w szczególności narodzin dziecka oraz zgonów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.
 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2014-04-07, godz. 08:18