http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Odpady komunalne
15 lutego mija termin płatności I raty za śmieci

Wszystkim zapominalskim, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za śmieci przypominamy, że termin płatności pierwszej w tym roku raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 15 lutego.

 

Informujemy, że zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)  oraz Uchwałą NSA (ONSAiWSA 2008/5/79) wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dokonywać tylko podatnik, czyli osoba która złożyła deklarację śmieciową. Wynika to z faktu, iż zapłata dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Dlatego prosimy by wszystkie opłaty szczególnie dokonywane przez internet dotyczące opłaty śmieciowej były dokonywane tylko z konta osoby, która złożyła deklarację śmieciową.

 

Naklejki na worki:

 

Prosimy by przy wystawianiu worków na każdym z nich znalazła się etykieta z numerem identyfikacyjnym, który pozwoli na weryfikację prawidłowego sortowania odpadów i ich właściciela.

Wszyscy, którzy zadeklarowali segregację odpadów powinni nakleić etykietkę również na pozostałość  po sorcie czyli na czarny worek, który należy do niego.

Natomiast osoby, które oddają tylko odpady zmieszane powinny umieścić etykiety przynajmniej na jednym z czarnych worków.

Przypominamy także, że zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. W takich wypadkach za każdy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zostanie naliczona większa stawka opłaty w danym miesiącu.

Każdy wykryty przypadek nieprawidłowego sortowania odpadów spowoduje tym samym naliczenie danemu właścicielowi nieruchomości opłaty za dany okres w kwocie 13 zł za osobę czyli jak za oddawanie odpadów zmieszanych.

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2014-02-14, godz. 12:25