http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Odpady komunalne
Uwaga! minął termin płatności III raty za śmieci

Informujemy, że 15 grudnia minął termin płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego wszystkim zapominalskim przypominamy by jak najszybciej uiścili zaległości, w przeciwnym razie wobec zalegających wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1015).  Zgodnie z zapisami art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)  oraz Uchwałą NSA (ONSAiWSA 2008/5/79) wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dokonywać tylko podatnik, czyli osoba która złożyła deklarację śmieciową. Wynika to z faktu, iż zapłata dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Dlatego prosimy by wszystkie opłaty szczególnie dokonywane przez internet dotyczące opłaty śmieciowej były dokonywane tylko z konta osoby, która złożyła deklarację śmieciową.

 

 

Początkiem przyszłego roku będziemy wysyłać do Państwa nowe blankiety wpłat za śmieci na rok 2014r.

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2013-12-19, godz. 12:47