http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2013
DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ
Informujemy, iż od października 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął rekrutację do projektu „DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL). Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zamieszkujące powiat cieszyński, które w okresie 24 miesięcy od dnia wskazanego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły nie ukończyły 25 roku życia lub w okresie 12 miesięcy od dnia wskazanego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia. W szczególności zapraszamy absolwentów szkół bez doświadczenia zawodowego, zamieszkujących obszary wiejskie, pozostających bez pracy ponad 6 miesięcy od momentu ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. W ramach projektu, każdy uczestnik/czka zostanie objęty/a zindywidualizowanym doradztwem zawodowym. Oferujemy również uczestnictwo w zajęciach z zakresu techniki efektywnego poszukiwania pracy/miejsca stażu oraz zagadnień związanych z radzeniem sobie ze stresem. Następnie rozpoczną się 9 miesięczne staże, w trakcie których uczestnicy/czki projektu zdobędą doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku pracy u organizatora stażu, którego samodzielnie będą szukać. Rozwiązanie to daje możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z własnymi aspiracjami zawodowymi. Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które będą dostępne u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (na parterze u pośredników pracy, doradców zawodowych, u koordynatora projektu pok. 12 oraz u specjalistów ds. rekrutacji, monitoringu i staży pok. 23 i 14) oraz na stronie internetowej urzędu www.pup.cieszyn.pl. Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn) lub e-mailowo pod adres k.grzybek@mail.pup.cieszyn.pl (w formie skanu/zdjęcia czytelnie wypełnionego formularza).
formularz[1].doc
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2013-10-07, godz. 08:37