http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Odpady komunalne
Uwaga zbliża się termin płatności drugiej raty za śmieci

15 PAŹDZIERNIKA MIJA TERMIN PŁATNOŚCI II RATY ZA ŚMIECI.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, dotyczy to w szczególności narodzin dziecka oraz zgonów.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

Informujemy również osoby, które uiściły wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wyższej niż należność wynikająca z deklaracji, np. do końca roku z góry, o konieczności wypełnienia wniosku o rozliczenie nadpłaty dostępnego poniżej lub w Urzędzie Gminy, pokój 207 i  dostarczenie go do UG w Istebnej.

Informujemy także o ważnych zasadach dotyczących odbioru odpadów przez firmę wywozową.

Śmieci wystawiamy w widocznym miejscu przed nieruchomością w przeddzień lub do 7 rano w dniu wywozu i pozostawiamy je tam przez cały dzień, gdyż firma w zależności od wielkości rejonu może przyjechać o różnym czasie.

W razie gdyby śmieci zostały nieodebrane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (33) 855 65 00 wewn. 51 w następnym dniu  po planowym wywozie.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) i Rozporządzeniem z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125; właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

 

HARMONOGRAM WYWOZU GMINA ISTEBNA[1].docx
wniosek o rozliczenie nadplaty[2].pdf
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2013-10-01, godz. 13:46