http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Informator » Instytucje i firmy » Parafie i Kościoły
Konfirmacja w Istebnej

2 czerwca 2013 roku odbyła się w kościele ewangelickim w Istebnej kolejna konfirmacja młodych ewangelików. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia do kościoła: rodziców, rady parafialnej, konfirmantów i księdza.

Po kazaniu, skierowanym także do konfirmantów rozpoczął się akt konfirmacji, podczas którego każdy konfirmant, przez podanie ręki księdzu i przyjęcie błogosławieństwa przez nałożenie rąk został przyjęty do zboru jako dojrzały, dorosły wyznawca.

Należy życzyć naszym konfirmantom przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, a więc szczęścia, które daje sam Bóg, by złożone ślubowanie mogli wypełniać w codziennym swoim życiu.

Słowo konfirmacja oznacza umocnienie oraz potwierdzenie i polega ona na publicznym wy-znaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zbo-rem - jest więc wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej. Konfirmacja jest porządkiem, który ma na celu nakierowanie swych młodych członków do właściwego używania i rozumienia Słowa Bożego i Sakramentów oraz do życia we wspólnocie chrześcijańskiej.

Do konfirmacji przystępuje się zazwyczaj w wieku 14-15 lat. Konfirmacja po-przedzona jest dwuletnim nauczaniem zakończonym egzaminem. Podczas konfirmacji młody ewangelik składa apostolskie wyznanie wiary i ślubowanie konfirmacyjne, po czym jest dopuszczony do sakramentu Komunii Świętej.
Konfirmacja w Kościele  Luterańskim jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej. Nauka przedkonfirmacyjna ma za zadanie doprowadzić młodych chrześcijan do poznania zawartego w sakramencie Wieczerzy Pańskiej daru łaski Bożej i do godnego przystępowania i używania Stołu Pańskiego. Konfirmacja bezpośrednio wiąże się, z pierwszym w życiu mło-dego człowieka, przystąpieniem do Komunii Świętej pod postacią chleba i wina.

Konfirmacja jest świętem całego Kościoła, całego zboru. Ma miejsce przed całym zbo-rem podczas nabożeństwa.

Przed aktem konfirmacji młodzi ewangelicy zdają publicznie egzamin z wiedzy kościelnej. Następnie w dniu konfirmacji otrzymują błogosławieństwo poprzez nakładanie rąk przez księdza oraz modlitwę wszystkich zebranych, a także przyjęcie do zboru z podaniem ręki konfirmowanemu. Od tego czasu przysługują konfirmantowi prawa i obowiązki określone prawem kościelnym (np. zawarcie małżeństwa, piastowanie godności rodziców chrzestnych). Należy jednak pamiętać, że członkiem Kościoła stajemy się już z chwilą Chrztu Św.

Tak rozumiana konfirmacja jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygo-towuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie oraz godnego korzystania ze środków łaski Bożej dla swego zbawienia.

Przygotował ks. Alfred Staniek
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2013-06-12, godz. 15:54