http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie
Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna

„Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 

Gmina Istebna przystąpiła do realizacji projektu: „ Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8.” Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.” 

W ramach działań projektu zrealizowane zostaną następujące założenia:
 
- 30 gospodarstw domowych, spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania świadczeń rodzinnych lub w których dzieci i młodzież ucząca się pobiera stypendium socjalne – czyli gospodarstwa domowe pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniona będzie miała bezpłatny dostęp do Internetu w okresie trwania projektu i na czas jego trwałości,
  - zakupione zostanie 5 laptopów dla rodzin w których występuje niepełnosprawność i rodzina spełnia kryterium opisane powyżej,
  - powstanie pracownia komputerowa w Gimnazjum w Istebnej zaopatrzona w 20 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 
- uruchomione będą szkolenia komputerowe dla rodzin którym świadczona będzie usługa Internetowa, poza tym szkolenia zorganizowane będą również dla chętnych mieszkańców Gminy Istebna. Trzecią grupą dla której adresowany jest blok szkoleniowy są osoby niepełnosprawne z terenu Trójwsi.
  - w ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje. Tematyka spotkań bardzo różnorodna od Internetowych zasobów i możliwości właściwego z nich skorzystania, poprzez portale edukacyjne, do praktycznego wykorzystania zdobytych na konferencjach informacji. Konferencje przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych zwłaszcza nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci i młodzieży, ale także pasjonatów tej tematyki.
 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna, tutaj też można złożyć niezbędne dokumenty deklarujące udział w projekcie.
 
Joanna Kohut - koordynator

artykul.pdf
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2013-03-08, godz. 10:56