http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie » RPO WSL 2007 - 2013
Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turyst
W maju br. zaplecze przy Amfiteatrze „Pod Skocznią” wzbogaciło się o nowy budynek sanitarny. Architektura obiektu harmonizuje z otoczeniem, nawiązuje do cech budownictwa regionalnego Beskidu Śląskiego oraz walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Jest to budynek parterowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  
Budynek został wybudowany w ramach projektu „Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy Amfiteatrze w Istebnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła 273.701,26 zł, z czego aż 228.906,07 zł to pieniądze unijne. Prace budowlane wykonała firma budowlana Henryka Małyjurek z Istebnej w terminie do dnia 15 maja br. Ponadto w ramach projektu dla utrzymania czystości zakupiono profesjonalną myjkę ciśnieniową, a przy budynku planowany jest montaż stojaków na rowery oraz ustawienie pojemników na śmieci. 

Projekt ten kończy fazę budowy nowej infrastruktury turystycznej służącej obsłudze ruchu turystycznego oraz mieszkańcom Gminy Istebna. W czerwcu po kilku latach intensywnej współpracy Gminy Istebna z PGL LP Nadleśnictwo Wisła zakończyła się realizacja projektu dotyczącego rozwoju infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna. Przebudowany został Amfiteatr „Pod Skocznią” wraz z zagospodarowaniem terenu (min. oznakowano trasę rowerową kolarstwa górskiego, utworzono też plac zabaw), w rejonie amfiteatru znalazły się dwa duże parkingi, a przy gimnazjum została uruchomiona oświetlona trasa narto rolkowa. Miłośnicy jazdy na rolkach i nartorolkach trasę znajdą także w Istebnej - Zaolziu, gdzie oprócz tras w ramach projektu wybudowano zaplecze techniczne, parking i plac zabaw. Uroku i tak już malowniczym terenom Istebnej dodaje ogród roślin przy ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu wraz z częścią komunikacyjną (m.in. ze ścieżkami, wiatą edukacyjną, leśnym placem zabaw i parkingiem). 

Warto dodać, że to nie koniec inwestycji Gminy Istebnej w zadania związane z turystką. Gmina myśląc o przyszłych możliwościach pozyskania środków zewnętrznych opracowała koncepcję dalszego zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru „Pod Skocznią” na cele kulturalno-sportowe. W ramach tego planu przewiduje się m.in. wykonanie straganów handlowych, parku fitness, placu zabaw, ogrodzenia terenu, regulacji brzegu rzeki, budowy bulwaru nad rzeką Olzą  i kładki pieszo-rowerowej a w kolejnych latach budowę widowni wraz zadaszeniem. W planach jest także wykonanie przejścia pod drogą wojewódzką, by można było spokojnie i bezpiecznie wyjść z amfiteatru na drugą stronę jezdni i stworzyć możliwość bezkolizyjnego połączenia doliny Olzy od ośrodka rekreacyjno-sportowego na Zaolziu aż po czeską gminę Bukoviec.  

Dzięki zrealizowanym i planowanym zadaniom teren wokół Amfiteatru „Pod Skocznią” zostanie w całości zagospodarowany na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne. 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: AL Dodano: 2012-11-09, godz. 11:26