http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pomoc społeczna » GOPS
Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

***
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że nastąpiła zmiana terminu wydawania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD. Od miesiąca czerwca 2011 r. żywność wydawana będzie wyłącznie w ostatni wtorek każdego miesiąca.

***

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/358/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r., przy Urzędzie Gminy powołany został Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej,
- Gminnego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- Oświaty,
- Sądu Rejonowego w Cieszynie,
- Służby Zdrowia.

Przewodniczącą Zespołu wybrana została Pani Barbara Gątarek.

Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu obejmują m.in.:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w  środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7:15 do 15:15 lub pod nr tel. 338556222.

***
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2011-06-15, godz. 13:46