http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie » RPO WSL 2007 - 2013 » Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
Rozpoczęcie przebudowy amfiteatru ''Pod Skocznią''

Dnia 27.04.2010 r. Gmina Istebna zawarła umowę z firmą Roboty Budowlane Bogdan Pezdek 34-300 Żywiec, Oś. Na Wzgórzu 3 na zadanie pn. „Przebudowa amfiteatru ‘Pod Skocznią’ wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:

1.      Budowlane:

- wykonanie robót rozbiórkowych;

- wywóz ziemi i gruzu;

- roboty montażowe dachu;

- wzmocnienie stropu nad sceną;

- wykonanie ścian;

- wykonanie cokołów i izolacji fundamentów;

- wykonanie podłóg i posadzek;

- wykonanie stropu;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie wentylacji.

2.      Instalacyjne:

- wykonanie instalacji c.o.;

- wykonanie instalacji kanalizacji;

- wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej;

- wykonanie kotłowni olejowej;

- wykonanie instalacji do odprowadzania spalin.

3.      Elektryczne:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

4.      Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej;

- wykonanie i obsianie trawników;

- montaż siedzisk i piłkochwytów;

- wykonanie odwodnienia liniowego

Dnia 29.04.2010 r. (czwartek) Gmina Istebna przekaże plac budowy głównemu Wykonawcy. W drodze przetargu nieograniczonego ustanowiono inspektorów nadzoru dla zadania w osobach:

1.      Pan inż. Gerard Miczko – posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2.      Pan inż. Wiesław Niemczyk – posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;

3.      Pan inż. Józef Noga – posiadający uprawnienia w specjalności drogowej.

Planowany termin zakończenia zadania – 30 październik 2010 r.

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: LG Dodano: 2010-04-27, godz. 12:51