http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty europejskie
Kierunek Słowacja, drugi etap połączenia

Gmina Istebna kontynuuje realizację projektu, którego celem nadrzędnym jest drogowe połączenie ze Słowacją w dolinie potoku Czadeczka.

Dobrze układająca się współpraca z gminą Čierne zaowocowała przygotowaniem kolejnego etapu projektu w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru pogranicza polsko-słowackiego wokół Trójstyku we wsi Jaworzynka w Polsce (Gmina Istebna) i Obec Čierne na Słowacji. Skutkiem tego będzie integracja wewnętrzna poprzez stworzenie układu komunikacyjnego w regionie przygranicznym Polski i Słowacji prowadzącego do planowanego nowego połączenia drogowego.

Celami szczegółowymi są:

– połączenie komunikacyjne obszarów przygranicznych i poprawa dostępności obszaru Trójstyku dla ruchu lokalnego i turystycznego,

– poprawa dostępności do trudno dostępnych górskich terenów w rejonie Trójstyku na polsko-słowackim pograniczu.

Ponadto przez wzrost liczby odwiedzających gminę turystów, projekt wpłynie pozytywnie na przedsiębiorczość na jej obszarze, podkreślić bowiem należy, iż znaczna liczba podmiotów gospodarczych nastawiona jest na obsługę ruchu turystycznego.

Głównym problemem projektu jest brak połączenia komunikacyjnego pomiędzy partnerskimi gminami. Obecnie mieszkańcy i turyści są zmuszeni korzystać z drogi okrężnej przez Bukovec, Jablunkov oraz Svrcinovec o długości około 28,2 km oraz czasie przejazdu 35 minut lub objazd przez Serafinov o długości 31,6 km i czasie przejazdu około 40 minut. Jest to znaczące utrudnienie w przypadku poruszania się po regionie. Po kompleksowej realizacji inwestycji polegającej na budowie transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite odległość pomiędzy gminami wyniesie zaledwie 8,8 km, a łączny czas przejazdu maksymalnie 15 minut. Ponadto efekt końcowy przedsięwzięcia, jakim ma być nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy Polską a Słowacją, umożliwi dalszy dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy obu gminami.

Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap 2” złożony został przez Wójta Gminy Istebna (przedstawiciela partnera wiodącego) po ogłoszeniu kolejnego konkursu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013 w dniu 30.03.2010 r. w Krakowie.

Odbudowa dróg o charakterze lokalno-turystycznym realizowana będzie po obu stronach granicy w proporcjach 80% (Jaworzynka) i 20% (Čierne ). Zasadniczym elementem projektu są roboty budowlane dotyczące odbudowy dróg położonych w bezpośredniej bliskości od granicy i stanowiącej element połączenia komunikacyjnego pomiędzy Polską a Słowacją. Po polskiej stronie długość dróg wynosi 1635 m, a po słowackiej 435 m. Dodatkowo po stronie polskiej zostanie wybudowany nowy most nad potokiem Czadeczka (na Kikulę) i poddany rozbiórce stary. Natomiast po słowackiej zostanie wybudowany chodnik, punkt odpoczynkowy i oświetlenie drogi. Realizacja zakresu rzeczowego projektu umożliwi w kolejnym etapie przeprowadzenie budowy nowej drogi, która połączy Jaworzynkę (PL) z Ciernem (SK).

Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na 645 tys. EUR, w tym: 517 tys. EUR (Gmina Istebna), 128 tys. EUR (Gmina Čierne).

Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku uzyskania 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych: 439 tys. EUR dla Gminy Istebna i 122 tys. EUR dla Gminy Čierne w roku 2011 przy współudziale środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013 (jeśli zostaną przyznane).

Aktualnie realizowany jest projekt stanowiący pierwszy etap przedsięwzięcia, w ramach którego przebudowie podlega  łącznie 10,6 km dróg gminnych o charakterze transgranicznym, w tym po stronie polskiej 7,27 km dróg w Jaworzynce: Duraje – Zagroń - Kotelnica, Klimki – Jasie – Groń + łączniki.

Opracował: Wiesław Legierski, inwestycje@ug.istebna.pl
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2010-04-06, godz. 11:49