http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2010
Pozytywne wyniki kontroli trwałości projektów

W dniach 4 - 11 grudnia 2009 roku odbyła się kontrola trwałości projektów realizowanych przez Gminę Istebna objętych dofinansowaniem Programu INTERREG IIIA.

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Urząd Wojewódzki jest art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz umowy o dofinansowanie projektów z dnia 9 grudnia 2005 r.

Przypomnijmy, że Gmina Istebna w roku 2006 zrealizowała 2 projekty dotyczące modernizacji dróg gminnych o charakterze trans granicznym z udziałem środków Unii Europejskiej: 3,2 km dróg Polana-Korbasy-Łupienie w Jaworzynce oraz 4,4 długości drogę Olecki w Istebnej. Projekty wykonano zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, którego łączna wysokość wyniosła 1,42 mln zł.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektów oraz szczegółowych oględzin na miejscu przeprowadzonych przez Zespół Monitorujący z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdzono, że została zachowana trwałość projektów.

W wyniku kontroli ustalono m.in.:

a) infrastruktura stanowi nadal własność lub jest w zarządzie trwałym Gminy Istebna

b) projekty zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową

c) status prawny Gminy Istebna nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT

d) cele ogólne projektów, czyli poprawa jakości infrastruktury transportowej i komunikacyjnej o znaczeniu trans granicznym zostały zachowane – wskaźniki produktów są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku

e) nie stwierdzono odstęp w zakresie informacji i promocji: tablice są umieszczone w miejscu realizacji projektów

f) dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Istebna – zarchiwizowano wszystkie oryginalne dokumenty dotyczące realizacji projektu.

Nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości związanych z projektami. W wyniku oględzin dróg stwierdzono kilka punktowych uszkodzeń oraz pęknięć nawierzchni na drodze Olecki. Instytucja Pośrednicząca zaleciła naprawę uszkodzeń w terminie do 30 czerwca 2010 ze względu na trwająca teraz zimę, co może utrudnić wykonanie rekomendacji.

Wizyty kontrolne zakończone zostały wydaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki (Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych) w dniach 23 grudnia i 4 stycznia tzw. informacji pokontrolnych potwierdzających trwałość projektów.

Opracował: Wiesław Legierski, inwestycje@ug.istebna.pl 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2010-02-15, godz. 09:00