http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2009
Konkurs ofert 2010 dla organizacji pozarządowych

Do 15 grudnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na dofinansowanie zadań, które będą realizowane w terminie 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o granty :

- na realizację zadań powiatu w roku 2010 w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki , edukacji, ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej. /Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz podmioty z nimi zrównane w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane./

- na realizację zadań powiatu w roku 2010 w zakresie usług rynku pracy. /Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, jednostki samorządu terytorialnego. Wymienione podmioty nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku./

Oferty należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ul. Bobreckiej 29) lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowa treść ogłoszeń, druki wniosków oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.powiat.cieszyn.pl (bezpośredni link: http://powiat.cieszyn.pl/includes/stow/2010/KO_2010_INDEX.HTM ), Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok.222 ( tel. 033 4777222, fax. 4777333, e mail: wt@powiat.cieszyn.pl)”.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-11-23, godz. 13:06