http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2009
Konkurs grantów dla organizacji pozarządowych

Do 15 października organizacje pozarządowe mogą składać oferty na dofinansowanie zadań, które będą realizowane w I kwartale 2010 roku, zaś na pozostałe zadania wnioski można składać do 15 grudnia.

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o granty :

- na realizację zadań powiatu w roku 2010 w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki , edukacji, ochrony środowiska, promocji i ochrona zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, promocji zatrudnienia oraz na powierzenie realizacji zadania polegającego na organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu, określonego w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do dnia 15 października b.r.
Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz podmioty z nimi zrównane w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

-  na realizację zadań powiatu w roku 2010 w zakresie usług rynku pracy. Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, jednostki samorządu terytorialnego. Wymienione podmioty nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać w terminie:

a) do dnia 15 października 2009 r. – na zadania realizowane w pierwszym kwartale roku 2010  tj. od 1 stycznia do 31 marca,
b) w terminie do dnia 15 grudnia 2009 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2010 tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia,
bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ul. Bobreckiej 29) lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowa treść ogłoszeń, druki wniosków oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.powiat.cieszyn.pl, Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 222 ( tel. 033 4777222, fax. 4777333, e mail: wt@powiat.cieszyn.pl)”. 
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-09-10, godz. 10:27