http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2009
Gorący okres na drogach powiatowych
Poniższa informacja pochodzi ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie (wytłuszczenie informacji dotyczącej Istebnej - jk) ...

Blisko 30 milionów złotych z funduszy unijnych pozyskał Powiat Cieszyński na przebudowę i budowę dróg powiatowych. Wszystkie wnioski zostały przygotowane przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Największy projekt dotyczy wzmocnienia dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Jest on realizowany wspólnie z Czeskim Cieszynem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, a łączna wartość projektu to ponad 18 mln złotych. Po stronie polskiej Powiat realizować będzie budowę nowej drogi łączącej ul. Graniczną z ul. Frysztacką w Cieszynie (ul. Ładna Boczna), której wartość szacunkowa wynosi ponad 11 milionów złotych. Natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Powiatu ma wynieść blisko 9,5 miliona złotych.

Zapadły także decyzje o przyznaniu Powiatowi środków unijnych na trzy kolejne zadania tj. na przebudowę: drogi powiatowej przez wieś Istebna, drogi powiatowej przez centrum Pruchnej oraz drogi powiatowej przez centrum Brennej.

Na przebudowę drogi powiatowej w Pruchnej, której wartość całkowita wynosi około 6,7 mln złotych, Powiat ma otrzymać ponad 3,5 mln złotych dofinansowania. Natomiast na przebudowę drogi powiatowej przez centrum Brennej Powiat ma otrzymać również nieco ponad 3,5 mln złotych, a wartość całkowita zadania oszacowana jest na ponad 7,2 mln złotych. Oba zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna jest częścią projektu partnerskiego z Gminą Čierne, dotyczącego zwiększenia dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – słowackiego wokół Trójstyku. Inwestycja będzie realizowana z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Całkowita wartość zadania obejmującego inwestycje po stronie polskiej i słowackiej wynosi ponad 13 mln złotych, z czego 11,1 mln złotych mają stanowić środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna pochłonie ponad 8,8 mln złotych, z czego środki unijne to ponad 7,5 mln złotych.

Ponadto przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego mają być realizowane kolejne inwestycje dotyczące przebudowy:
- ulicy Bielskiej w Skoczowie, aktualnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ponad 8,5 mln złotych, a przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść niecałe 5,5 mln złotych. Resztę stanowić będą środki Powiatu oraz Gminy Skoczów.
- ulicy Dominikańskiej w Ustroniu i Kozakowickiej w Goleszowie, aktualnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny i trwa procedura dostosowania dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko do wymogów unijnych. Planowana wartość to ponad 6,8 mln złotych, z czego środki unijne mają wynieść ponad 5,8 mln złotych.
- drogi powiatowej Gumna – Dębowiec – inwestycja jest w fazie projektowej. Wstępnie przyznana kwota dofinansowania wynosi niecałe 0,7 mln złotych.

Wśród już realizowanych zadań inwestycyjnych jest zadanie dotyczące przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Skoczowie, na którą Powiat pozyskał środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (ponad 2 mln złotych), resztę po połowie wyłoży Powiat Cieszyński i Gmina Skoczów. Całkowita wartość robót wynosi ponad 4 miliony złotych. Umowa została podpisana w kwietniu, a zakończenie prac planujemy w połowie listopada b.r.
Na przełomie lipca i sierpnia zakończy się przebudowa mostu w Ustroniu - Dobce, wartość robót to około 710 tys. złotych. Rozstrzygnięty jest także przetarg na przebudowę dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Bielskiej w Cieszynie. Wartość to ok. 2,7 mln złotych. Prace mają ruszyć 20 lipca, a zakończyć się w połowie grudnia 2009
– mówi Starosta Cieszyński Czesław Gluza.
Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Korczaka w Kończycach Małych, a remont nawierzchni w Zamarskach rozpocznie się jeszcze w lipcu. Oba zadania mają być zakończone w bieżącym roku.
Rozstrzygnięto przetargi na przebudowę przepustu w Ogrodzonej – wartość zadania to 105 tys. zł oraz na remonty nawierzchni dróg powiatowych o wartości blisko 1,7 mln złotych, który obejmuje sześć zadań: w Brennej, Lesznej Górnej, Ogrodzonej, Wiślicy, Ochabach oraz Zaborzu. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w lipcu, a wszystkie te zadania zostaną zrealizowane do końca roku.

Rok 2009 dla Powiatu Cieszyńskiego upływa więc pod hasłem inwestycji na drogach. Pod względem przyznanych środków unijnych ten rok jest rekordowy, szczególnie jeśli chodzi o dofinansowanie inwestycji drogowych, pozyskane w procedurach konkursowych - wynoszą one blisko 28,7 mln złotych - dodaje starosta.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-07-20, godz. 12:08