http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2009
Nowe drogi na pograniczu polsko - słowackim

1. Partnerski projekt gmin Istebna - Čierne – Skalite dofinansowany
2. Dotacja na drogę powiatową przez wieś Istebna z Programu Pl - SK


Materiał opracował Wiesław Legierski


Pozytywnie dla Gminy Istebna zakończyła się procedura przygotowania i oceny wniosków złożonych w pierwszym konkursie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013. Przygotowany w 2008 roku projekt p.t. "Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem" znalazł sie na wysokim trzecim miejscu listy projektów Komitetu Monitorującego Program z dnia 28 maja 2009 r. Wójt Gminy Istebna, jako przedstawiciel Partnera Wiodącego złożył w imieniu Gminy Istebna i Gmin słowackich Čierne i Skalite wniosek o wartości 1 582 477,53 EUR. Gminy pozyskały dofinansowanie w wysokości: 837 933,86 EUR (Gmina Istebna) oraz 507 172,04 EUR (Obec Čierne). Obec Skalite nie ma finansowego udziału w projekcie.

Zakres przedmiotowego projektu stanowi 1 etap warunkujący w przyszłości realizację celu nadrzędnego: uruchomienie bezpośredniego drogowego połączenia Polski ze Słowacją. Efektem jego realizacji będę znaczne oszczędności kosztów przejazdu oraz możliwość szybkiego i bezpośredniego włączenia się do budowanej aktualnie drogi ekspresowej (Dial'nica D3) przebiegającej przez Svrčinovec - Čierne - Skalite - Myto - Zwardoń. Po polskiej stronie granicy partner wiodący (Istebna) realizuje modernizację dróg lokalnych o łącznej długości 7,27 km stanowiących połączenia komunikacyjne drogi powiatowej S2644 z doliną potoku Czadeczka oraz planowanym w 2 etapie drogowym połączeniem Polski ze Słowacją blisko Trójstyku. Dnem doliny Czadeczki płynie potok o tej samej nazwie, który należy do zlewiska Morza Czarnego (dorzecze Kysuczy, Wagu i Dunaju na Słowacji). Obec Čierne na Słowacji realizuje rekonstrukcję drogi gminnej Benčikov, Putyrovo łącznej długości 3,35 km, która poprzez obszar gminy Čierne łączy Trójstyk z powiatowym miastem Čadca. Partnerzy projektu wspólnie realizują działania z zakresu technicznej realizacji, zamówień publicznych i inżynierskie, promocyjno-informacyjne, rozliczanie projektu i monitoring przebiegu realizacji oraz osiąganych efektów. Gmina Istebna i Obec Čierne, choć bezpośrednio do siebie przylegają, nie posiadają bezpośredniego drogowego połączenia przez polsko-słowacką granicę. Stanowi to ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczynia się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym odcinku pogranicza. Projekt odnosi się do problemu braku bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy partnerskimi miejscowościami po słowackiej stronie granicy: Obec Čierne i Obec Skalite oraz słabego stanu technicznego istniejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Projekt wspólny, którego nadrzędnym celem jest stworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami obu krajów, obejmuje w pierwszym etapie przebudowę (rekonstrukcję) łącznie 10,62 km dróg o charakterze transgranicznym. Po stronie polskiej przebudowie podlega 7,27 km dróg: Duraje – Zagroń - Kotelnica, Klimki – Jasie - Groń, Łacki – Czadeczka. Projekt posiada wspólnego koordynatora i zespół projektowy (Wspólny Zespół Projektowy), któremu przewodniczy reprezentujący partnera wiodącego: Wójt Gminy Istebna - Danuta Rabin. Realizacja zadania przebiegać będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie wspólnie z partnerem słowackim w okresie 2009-2010.

W konkursie o dotację ubiegał się również komplementarny projekt Powiatu Cieszyńskiego „ Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko- słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne”. Otrzymał również dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Wniosek uzyskał także wysoką ocenę – znalazł się na drugim miejscu projektów dofinansowanych. Liderem projektu jest Powiat Cieszyński, a partnerem gmina Čierne.
Po stronie polskiej obejmuje on Przebudowę drogi powiatowej przez centrum Istebnej, która stanowi połączenie Dróg Wojewódzkich 941 oraz 943. Jest znaczącym skrótem do przejścia granicznego Zwardoń - Skalité. Powiat otrzyma na zadanie ponad 9,5 mln zł. co stanowi 85 % kosztów inwestycji, pozostała część, czyli około 1,7 mln zł, pochodzić będzie z budżetu Powiatu. Słowacy natomiast w ramach projektu przebudują drogę przez centrum miejscowości Čierne, która stanowi główny szlak prowadzący do Trójstyku i do planowanego połączenia drogowego pomiędzy Istebną i Čiernym (po wybudowaniu drogi ekspresowej D3 Svrčinovec-Skalité).

Projekt Gminy Istebna i projekt Powiatu Cieszyńskiego są wzajemnie komplementarne. Uzupełniają się, wspólnie uczestniczyły w konkursie. Szczęśliwie dla gminy Istebna obydwa uzyskały wysoką liczbę punktów i pełne dofinansowanie. Projekt Powiatu realizowany jest w Istebnej, zatem zarówno wieś Istebna, jak i Jaworzynka skorzystają z unijnego wsparcia.  
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-06-04, godz. 11:49