http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pomoc społeczna » GOPS
Informacja PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stara się, w miarę swoich możliwości, wychodzić na przeciw społecznym oczekiwaniom, mającym na celu złagodzenie skutków niepełnosprawności w kontekście społecznym jak również wyrównywanie szans tej grupy społecznej w zakresie kształcenie i zatrudnienia. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie za zakupu wózków o napędzie elektrycznym.
Jednakże w ostatnim czasie zdarzają się przypadki nieuczciwego postępowania firm handlujących wózkami wobec osób niepełnosprawnych.

Dlatego też Oddział Śląski Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród osób niepełnosprawnych informacji- ostrzeżenia „Zakup wózka o napędzie elektrycznym – krok po kroku”.

Jednocześnie informujemy, że Fundusz :
• Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzję beneficjentów (tj. osób, z którymi Fundusz podpisał umowę o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) związane z wykorzystaniem przyznanego dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Przestrzega wszystkich beneficjentów przed pochopnym zawieraniem umów z podmiotami oferującymi wózki inwalidzkie, bezpośrednio po podpisaniu umowy z Funduszem.

Oświadcza, że osoby bądź podmioty gospodarcze oferujące beneficjentom na terenie siedziby Oddziału Śląskiego i w jego najbliższej okolicy możliwość podpisania umowy zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym nie są w żaden sposób polecane przez Fundusz, a swoje usługi oferują za zgodą lub bez takiej zgody właściciela budynku lub terenu; w żadnym  wypadku zgody takiej nie wyraża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Oddział Śląski w Katowicach.
Dodatkowo Oddział Śląski PFRON w Katowicach uprzejmie informuje, że każdy z przedsiębiorców, który zawiera z beneficjentem Funduszu odrębną umowę kupna – sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien poinformować go na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny oraz wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy kupna -  sprzedaży, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje na piśmie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży, to beneficjent Funduszu może odstąpić od tej umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia (informację może uzyskać z dowolnego źródła).
Ponadto Oddział Śląski PFRON w Katowicach przypomina, iż dochodzenie jakichkolwiek roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy kupna – sprzedaży wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy wyłącznie do beneficjenta, a PFRON nie jest organem właściwym w tym zakresie.


Z poważaniem
Z-ca Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON
Gabriela Magdziorz

Kupując wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym pamiętaj, że ten sprzęt ma służyć właścicielowi przez kilka lat, a więc zakupu nie należy dokonywać pod wpływem emocji, a po dokładnym przeanalizowaniu zalet i ewentualnych wad poszczególnych modeli wózków.

PAMIĘTAJ ABY SPRAWDZIĆ:

GDZIE BĘDZIESZ GO UŻYWAĆ I W JAKIM TERENIE
- czy jest to wózek elektryczny terenowy do jazdy do jazdy w terenach górzystych
- czy jest to wózek elektryczny terenowy do jazdy do jazdy w terenach miejskich
- czy jest to wózek elektryczny do jazdy po mieszkaniu

SPRAWNOŚĆ WÓZKA
- wypróbuj jak jeździ w terenie
- czy jest wózkiem nowym czy używanym
- czy ma nowe akumulatory
- czy ma ładowarkę
- czy ma sprawne światła
- czy ma sprawny układ sterowniczy

WYPOSAŻENIE WÓZKA
- czy wózek odpowiada danemu rodzajowi schorzenia / niepełnosprawności
- czy można go wyposażyć w różnego rodzaju sterowniki
- czy posiada wszystkie elementy wyposażenia, które firma oferuje w standardzie
- czy posiada zestaw kluczy
- czy ma ładowarkę do akumulatorów
- czy ma instrukcje w języku polskim
- czy wózek nadaje się do transportu i jak go bezpiecznie przewozić

WARUNKI GWARANCJI
- czy otrzymałeś kartę gwarancyjną
- jak długi jest okres gwarancji na wózek i akumulatory
- jakie obejmuje ona naprawy
- czy firma posiada punkty serwisowe, jak daleko są one zlokalizowane od twojego miejsca zamieszkania
- czy płacisz za dostarczenie wózka do serwisu, czy też firma zabiera go na własny koszt
- jak długi jest okres oczekiwania na dokonanie naprawy

SERWIS POGWARANCYJNY
- ile kosztują części zamienne
- ile kosztują obowiązkowe przeglądy wózka
- na jakich zasadach odbywają sie przeglądy
- jaka jest żywotność akumulatorów
- jak długi jest okres oczekiwania na dokonanie naprawy
- co najczęściej się w wózku psuje
- czy płacisz za dostarczenie wózka do serwisu

Co warto zrobić:
• Zapytaj czy w cenie wózka są akumulatory
• Wymagaj od sprzedawcy przeszkolenia obejmującego zasady poruszania się i obsługi wózka
• Wypróbuj wózek robiąc małą przejażdżkę w terenie
• Wypróbuj zwrotność wózka w pomieszczeniu
• Sprawdź czy obsługa wózka nie sprawia ci trudności
• Porównaj kilka ofert dotyczących  zakupu wózka z różnych firm
• Przed zakupem zastanów się nad wyborem pomiędzy tradycyjnym wózkiem inwalidzkim o napędzie elektrycznym a wózkiem inwalidzkim o napędzie elektrycznym typu skuter.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-06-01, godz. 11:05