http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2008
Awans Gminy Istebna w Rankingu Samorządów!!


Gmina Istebna w kolejnej edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" - za rok 2007 - zajęła 30 miejsce pośród gmin wiejskich w skali całego kraju. Poprawiła swoją pozycję awansując z 32 miejsca w roku 2006. Zajmuje tym samym wysokie 4 miejsce w skali województwa śląskiego i jest jedyną gminą powiatu cieszyńskiego w setce najlepszych gmin wiejskich.

Ranking honoruje samorządy, które najbardziej dbają o rozwój gmin, o podniesienie jakości życia mieszkańców, jednocześnie zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa ocena obejmowała wszystkie gminy i miasta w Polsce na podstawie pozyskanych danych od Ministerstwa Finansów i ankiet "Rzeczpospolitej". 

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2004-2007 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Punktowane były:

- Dynamika wzrostu wydatków majątkowych
- Wartość pozyskanych środków unijnych
- Zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
- Nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów
- Dynamika wzrostu dochodów własnych
- Relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia
- Dynamika wzrostu wydatków ogółem
- Transport i łączność
- Ochrona środowiska

Po podsumowaniu pierwszego etapu powstała lista blisko 500 samorządów, w tym 250 gmin wiejskich, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu.

W dalszej ocenie "Rzeczpospolita" posłużyła się ankietą, w której pytano m.in. o:

- Udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi
- Liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych
- Wydatki mieszkaniowe
- Wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów
- Liczbę nowych podmiotów gospodarczych
- Funkcjonowanie w oparciu o normę ISO
- Udział wydatków na promocję gminy
- Czy statut zawiera zapisy dotyczące zasad przekazywania środków finansowych oraz składników majątkowych jednostkom pomocniczym.

Analizując wyniki rankingu przeprowadzonego przez niezależną kapitułę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, związków i organizacji samorządowych nasuwają się co najmniej następujące refleksje:
 
- pozytywne zmiany rozwojowe gminy Istebna (awans z miejsca 32 na 30, znaczna przewaga nad podobnej wielkości gminami wiejskimi);
- wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym UE na priorytetowe dla gminy zadania;
- utrzymywanie i pogłębianie odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego samorządu gminy w perspektywie wieloletniej;
- postępujący rozwój małej przedsiębiorczości, poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost skłonności do podejmowania własnych inicjatyw "oddolnych" przez mieszkańców.

Więcej informacji pod adresem internetowym: www.rzeczpospolita.pl.    

Materiał przygotował Wiesław Legierski - Źródło: "Rzeczpospolita", www.rzeczpospolita.pl
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2008-07-26, godz. 18:29