http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Gmina
Powierzchnia

Powierzchnia całej gminy wynosi 8425 ha, co stanowi 11,54% całkowitej powierzchni powiatu cieszyńskiego. Gmina Istebna pod względem powierzchni zajmuje trzecie miejsce w powiecie. Powierzchnia wsi Istebna wynosi 4741 ha i stanowi 56 % powierzchni całej gminy, co stawia ją na pierwszym miejscu, przed Jaworzynką (26 %) i Koniakowem (18 %).

 

Tabela. 1. Powierzchnia w ha, stan na 2004 r. /źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

Miasta i gminy

Powierzchnia w ha

Cieszyn

2 869

Ustroń

5 892

Wisła

11 026

Brenna

9 554

Chybie

3 180

Dębowiec

4 248

Goleszów

6 589

Hażlach

4 902

Istebna

8 425

wieś Istebna

4 741

wieś Koniaków

1 469

wieś Jaworzynka

2 215

Skoczów

6 327

Strumień

5 840

Zebrzydowice

4 168

Powiat cieszyński

73 020

 

Tabela. 2. Struktura użytkowania terenu.

lp.

Użytkowanie terenu

Powierzchnia w ha

ogółem

Istebna

Jaworzynka

Koniaków

1

Rolnictwo i leśnictwo

7 974,90

4 510,32

2 105,30

1 359,28

2

Zabudowa mieszkaniowa

229,22

98,76

58,99

71,47

3

Usługi o charakterze publicznym

22,96

18,93

1,95

2,08

4

Usługi o charakterze komercyjnym

12,69

9,17

2,03

1,49

5

Wytwórczość

5,28

4,56

0,72

0,00

6

Obsługa techniczna i usługi komunalne

4,86

1,14

1,04

2,68

7

Komunikacja

84,32

36,38

30,86

17,08

8

Wody

90,77

61,74

14,11

14,92

 

Powierzchnia ogółem

8 425,00

4 741,00

2 215,00

1 469,00

/źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna/

 

Największą część terenów wsi stanowi rolnictwo i leśnictwo. Do tej kategorii zalicza się: pola uprawne, sady, łąki, łąki podmokłe, ośrodki produkcji rolniczej, lasy oraz zadrzewienia i zarośla. Tereny leśne w Istebnej to ponad 50 % powierzchni. Do kategorii zabudowa mieszkaniowa zaliczono: zabudowę o wysokiej intensywności, o niskiej intensywności, o niskiej intensywności z usługami zdrowia, o niskiej intensywności z usługami gastronomii, o niskiej intensywności z usługami rzemiosła, o niskiej intensywności z usługami turystyki i wypoczynku oraz handlu, o niskiej intensywności z usługami oświaty. Wody na terenie Istebnej to powierzchnia 61,74, ha, co stanowi zaledwie ok. 1,3 % całkowitej powierzchni wsi.

 

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: W.L. Dodano: 2004-12-29, godz. 13:00