http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2008
Informacja ARiMR

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznawania płatności bezpośrednich...


ARIMR wysyła już wnioski spersonalizowane do rolników

Do rolników trafiło już 110 tysięcy wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Co dwa, trzy dni kolejne partie wniosków są nadawane w placówkach pocztowych. Wnioski będą wysyłane rolnikom do 6 marca br. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych ARiMR i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r.

W 2008 roku na jednym formularzy wniosku rolnicy mogą ubiegać się o
przyznanie 7 rodzajów płatności:
1) jednolitą płatność obszarową (JPO);
2) krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
a) płatność do grupy upraw podstawowych,
b) płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we
wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,
c) płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano
płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
d) płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na
trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
3) płatność do upraw roślin energetycznych;
4) oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
5) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;
6) płatność cukrowa;
7) pomoc finansową wspierającą gospodarowanie na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR


Rada UE zmieniła część przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym
płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych.

Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy.

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty. Grunty rolne, do których mają być przyznane płatności muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Oznacza to, że rolnik, który grunt przejął powinien się zobowiązać do
przestrzegania tych norm. Te obowiązki powinny być jasno sprecyzowane w
umowach sprzedaży bądź dzierżawy. Odpowiedzialność za utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej spoczywa na tym rolniku, który otrzymuje płatności. Nieprzestrzeganie powyższych norm skutkuje pomniejszeniem płatności. Powyższa zmiana nie będzie ograniczała funkcjonowania rynku obrotu gruntami, nie będzie nakładała znacznych obciążeń administracyjnych na rolników. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pozwoli to uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego niezbędne jest ustalenie w dyspozycji którego rolnika
znajdują się działki w określonym dniu.

Zmianowanie na polach przeznaczonych pod uprawę zbóż

Od 2008 r. zostaną dodane nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Będzie to dotyczyło rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata. Wymóg wprowadzenia zmianowania dotyczy rolników w całej Wspólnocie Europejskiej. Został on wprowadzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Nowa definicja działki rolnej i opisywanie różnych upraw

Zmieniły się również przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1 ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to, że od bieżącego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte przydomowe ogródki, rowy o szerokości do 2 metrów przylegające do upraw, oczka wodne do 100 m2, znajdujące się na
działkach rolnych lub przylegające do tych działek. Są to powierzchnie, które są częścią uprawy roślin i stanowią zwarty obszar gruntu. Te zmiany wprowadzają nowe zasady zgłaszania we wnioskach przez rolników działek rolnych. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.
Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.
Działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane len, konopie i rośliny objęte płatnością rolnośrodowiskową oraz trwałe użytki zielone.

Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2008-02-04, godz. 08:26